Är du hyresgäst på Romans Fastigheter möter du det här värdeskapande gänget inom vår fastighetsservice.
Det är Mattias Sandberg, Kent Säf, Niklas Källkvist och Sören Nicolas (säsong) som sköter om och servar våra fastigheter som grönytor, felanmälningar, tekniska anläggningar, besiktar lägenheten och visar dig till rätta när du flyttar in hos oss.