Bostadsansökan

  • (typ av bostad och bostadsort)
  • (namn och telefonnummer till din referens)
  • ÖNSKEMÅL NY BOSTAD

    du kan kryssa i flera val.
  • YYYY dash MM dash DD
  • Behandling av personuppgifter

    Jag / vi medger genom att skicka detta formulär att uppgifterna i denna ansökan får kontrolleras hos berörda, att uppgifter om aktuella och tidigare boendeförhållanden får inhämtas hos t ex hyresvärdar, att kreditupplysning får inhämtas och att personnummer i denna ansökan införs och behandlas i dataregister för Romans Fastigheters verksamhet.