If you wish to see the rental application in English, click here

Bostadsansökan

 • När ni är flera som undertecknar kontraktet.
 • När ni är flera som undertecknar kontraktet.
 • (typ av bostad och bostadsort)
 • (namn och telefonnummer till din referens)
 • ÖNSKEMÅL NY BOSTAD

  du kan kryssa i flera val.
 • ÅÅÅÅ streck MM streck DD
 • Behandling av personuppgifter

  Jag / vi medger genom att skicka detta formulär att uppgifterna i denna ansökan får kontrolleras hos berörda, att uppgifter om aktuella och tidigare boendeförhållanden får inhämtas hos t ex hyresvärdar, att kreditupplysning får inhämtas och att personnummer i denna ansökan införs och behandlas i dataregister för Romans Fastigheters verksamhet.