Sjögatan 30, Gränna

Gamla Prästgården mitt i Gränna är en vackert bevarad kulturgård med flera fastigheter. Ända fram till 1980-talet drevs här jordbruk. I gamla arrendebostaden finns idag två vackra totalrenoverade lägenheter. Även gårdens andra fastigheter kommer så småningom renoveras.