Lokalansökan

  • Beskriv vilken verksamhet som företaget bedriver
  • Beskriv vilken verksamhet som ska bedrivas i lokalen
  • ÖNSKEMÅL NY LOKAL

  • ÅÅÅÅ streck MM streck DD
  • Behandling av personuppgifter

    Jag / vi medger genom att skicka detta formulär att uppgifterna i denna ansökan får kontrolleras hos berörda, att uppgifter om aktuella och tidigare hyresförhållanden får inhämtas hos t ex hyresvärdar, att kreditupplysning får inhämtas och att organisationsnummer och personnummer i denna ansökan införs och behandlas i dataregister för Romans Fastigheters verksamhet.