4 rok, 103 m2, för kontor eller annan verksamhet. 750 kr/m2. Klinkade golv, egen entré samt utgång mot källare.